Het psychologisch keuren van kandidaten die een opleiding willen volgen of een beroep willen uitoefenen, waarbij de veiligheid voor passagiers en collega’s centraal staat, vormt een speciale expertise van Herfst & Partners.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan kandidaten, die een opleiding tot verkeersvlieger of helikopterpiloot willen volgen en aan personen die het beroep van tram- of metrobestuurder willen uitoefenen. In de levensloop kunnen er zich ingrijpende gebeurtenissen en traumatische ervaringen voordoen die de stabiliteit in negatieve zin beïnvloeden. Zo kan er bijvoorbeeld een depressieve stoornis of een post traumatische stress stoornis ( PTST ) ontstaan. Daarom kennen wij bij de geschikheidsbepalingen en psychologische keuringen extra gewicht toe aan de competentie stabiliteit.

Onderzoek wijst uit dat ongevallen in de luchtvaart en in de overige vervoersbranches veelal te wijten zijn aan een human factor en niet zozeer aan een technisch mankement. Dit onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat de mentale conditie van piloten en andere bestuurders gedurende hun loopbaan voldoende in tact blijft. Daarom achten wij het van belang dat er zowel een uitgebreide screening aan de poort plaatsvindt als een zorgvuldige periodieke keuring.

Kantoor Den Haag

Oranjestraat 5
2514 JB Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Kantoor Amsterdam

Westerdoksdijk 43
1013 AD Amsterdam

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Herfst & Partners

Het Institute for Aviation Psychology is onderdeel van Herfst & Partners